Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ KILAVUZ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
Saat 22.00 - 3 Ekim 2021

1. Sadece sempozyum web sitesi üzerinden online ortamda gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacaktır. Başka yollarla (posta, e- mail vb.) gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

2. Gönderilecek bildiri özetleri deneysel çalışmalar, özgün klinik çalışmalar ya da özgün olgu raporları şeklinde olabilir. Bildiri özetini online ortama yükleyen araştırmacı bildiri özetinin tüm etik kurallara uygun olduğunu taahhüt eder. Yazım kuralları hatalarından bildiri yazarları sorumludur.

3. Bildiri başlığı sadece ilk kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Örneğin: Prolaktinomada kabergolin tedavisinin etkinliği

4. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

5. Yazarların adları yazılırken hem isim, varsa ikinci isim ve soyisimler büyük harfle başlamalıdır. Unvan kullanılmamalıdır. Örneğin: Mehmet Ali Yılmaz

6. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulundukları şehir yazılmalıdır.

Örneğin: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

7. Bildiri özetlerinde standart kısaltmalar açıklamaları olmadan kullanılabilir. Özel bir kısaltma kullanıldığında, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içerisinde belirtilmelidir.

8. Olgu bildirimleri aşağıda belirtilen ana başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Giriş
 • Olgu sunumu
 • Sonuç

9. Deneysel ve klinik çalışmalar aşağıda belirtilen ana başlıkları içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Giriş
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç

10. Bildiri özetleri başlık, yazar adları ve yazarların çalıştıkları kurumlar hariç tutulmak üzere toplamda 500 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

11. Kaynakça belirtilmesine gerek yoktur.

12. Bildiri özetleri en fazla bir tablo ve bir figür içerebilir. Tablo ve figür bildiri özeti ana metninde olmamalıdır; tablonun ve figürün ayrıca yüklenmesi gerekmektedir. Tablo ve figür tek bir WORD dosyası içerisinde bildiri online yükleme platformuna eklenmelidir.

13. Yukarıda belirtilen kurallara uygun biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Uygun şekilde gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu 6 bildiri sözel sunum olarak kabul edilecektir. Diğer bildiriler ise poster sunum olarak kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları bildiri sahiplerine elektronik posta kanalıyla iletilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

Sözel Sunumlar

 • Sözel sunum olarak seçilmiş bildirilerin araştırmacılarından en az birinin sözel sunum saatinde sempozyum merkezinde bulunması gerekmektedir.
 • Sözel sunumlar 6 Kasım 2021 tarihinde 12.00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Her bir sunum için belirlenen süre 7 + 3 dakikadır. Üç dakikalık süre tartışma için ayrılmıştır.
 •  Sözel sunumların genel sunum kurallarına uygun olarak hazırlanması tavsiye edilir.

Poster Sunumlar

 • Poster sunumları 6 Kasım 2021 12:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Posterler yükseklik 120 cm x genişlik 80 cm ebatlarında hazırlanmalıdır.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.